Coördinatie van zorg

Uw zorgcoördinator is het centrale aanspreekpunt voor u en uw naasten enerzijds, en uw huisarts, specialist en andere zorgverleners en instanties anderzijds. Hij of zij heeft een coördinerende functie, bewaakt de continuïteit van de zorg en heeft een belangrijke signaalfunctie als de zorgbehoefte wijzigt. Ook biedt de zorgcoördinator ondersteuning aan de familie en informeert hen op regelmatige basis. Kortom: houdt de vinger aan de pols.

Na het opstellen van een zorgovereenkomst en zorgplan regelt Ideaal Zorg de inzet en coördinatie van al uw formele en informele zorgverleners. We evalueren de zorg, stellen deze zo nodig bij en zorgen voor een goede afronding of overdracht van de zorgverlening.

Ideaal Zorg – basisgegevens:

Werken bij Ideaalzorg?
Klik hier.


Adres:
Phoenixstraat 66
2611AM Delft

Telefoon:
015-3647868

Email:
info@ideaalzorg.nl

Bank:
ING: NL 59 INGB 0008 1407 50
TRIODOS: NL 02 TRIO 0197 6165 50

Registraties:

  Algemeen
  KvK: 68984383
  AGB: 75752666

  Peter Hermans
  BIG register: 59009300230
  KIWA: 10731
  Kwaliteitsregister V&VN: 206420
  De Zorgprofessional: 232

  Wim Bender
  BIG register: 69002899230
  KIWA: 11189
  Kwaliteitsregister V&VN: 347169
  De Zorgprofessional: 238