Hoe wordt mijn zorg vergoed?

In verband met de financiering is het belangrijk dat u de zorg op de juiste manier regelt. Ideaal Zorg helpt u daar graag bij. In de meeste gevallen zal Ideaal Zorg de indicatie voor u stellen en vervolgens de zorg coördineren en uitvoeren.

U bent uiteraard vrij om vanuit uw eigen geld de zorg in te kopen die u wenst. In veel gevallen wordt de zorg echter vergoed op basis van collectieve voorzieningen, geregeld in wetgeving. Er wordt dan een indicatie gesteld om de aard en omvang vast te stellen.

Ter informatie geven wij u een beeld van de zaken die van invloed zijn op de aard, de omvang en de financiering van de zorgverlening. We geven een korte toelichting op de volgende zaken:

 • wetgeving (aard van de zorg en financieringsbron);
 • financieringsvormen (particulier, zorg in natura en persoonsgebonden budget).

Zorg zonder indicatie
Indien u niet beschikt over een zorgindicatie, maar wel behoefte heeft aan zorg in welke vorm dan ook, helpen wij u graag op basis van particuliere zorg.

Zorg met Persoonsgebonden budget (PGB)
Met een persoonsgebonden budget, verkregen op basis van een zorgindicatie, kunt u zelf zorg inkopen. Deze financieringsvorm is voor elke vorm van zorg beschikbaar. Ideaal Zorg ondersteunt u graag bij de administratieve afhandeling.

Zorg via de Zorgverzekeringswet (ZVW)
Sinds 2015 wordt verpleging en verzorging geregeld via de Zorgverzekeringswet. Ideaal Zorg kan deze zorg voor u indiceren en leveren.

Zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Zorg via de Wmo, bijvoorbeeld voor begeleiding, wordt geregeld vanuit de gemeente. Deze vorm is gericht op ‘meedoen in de samenleving’. Denk daarbij bijvoorbeeld aan werken met een handicap. Zorg die daarmee samenhangt, wordt vanuit de Wmo betaald. De gemeente stelt dan de indicatie. Op basis van deze indicatie kunt u kiezen voor zorg in natura of voor  een PGB, zodat u zelf de regie blijft houden.

Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz)
Als u voor langere tijd zorg nodig hebt, kunt u een beroep doen op de Wlz. Bijvoorbeeld in het geval van ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt hierbij de indicatie.

Eigen bijdrage
De zorg door Ideaal Zorg wordt in de meeste gevallen gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Daar geldt geen eigen bijdrage voor. Net zoals huisartsenzorg maakt ‘wijkverpleging’ deel uit van de basisverzekering.
Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning geldt wel een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van de overheid.

Ideaal Zorg – basisgegevens:

Werken bij Ideaalzorg?
Klik hier.


Adres:
Phoenixstraat 66
2611AM Delft

Telefoon:
015-3647868

Email:
info@ideaalzorg.nl

Bank:
ING: NL 59 INGB 0008 1407 50
TRIODOS: NL 02 TRIO 0197 6165 50

Registraties:

  Algemeen
  KvK: 68984383
  AGB: 75752666

  Peter Hermans
  BIG register: 59009300230
  KIWA: 10731
  Kwaliteitsregister V&VN: 206420
  De Zorgprofessional: 232

  Wim Bender
  BIG register: 69002899230
  KIWA: 11189
  Kwaliteitsregister V&VN: 347169
  De Zorgprofessional: 238