Over Ideaal Zorg


Ideaal Zorg biedt verpleging, persoonlijke verzorging, mantelzorgondersteuning en coördineert de zorg aan mensen die verblijven in hun woon-, werk- en/of schoolsituatie. De zorg wordt meestal opgestart op verwijzing van de huisarts en heeft in de meeste gevallen een medische grondslag. Samenwerking met de huisarts is dan ook vanzelfsprekend.

Ideaal Zorg bestaat uit een klein team van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden, dat met elkaar garant staat voor deskundige en continue beschikbare zorg.

Goed zorgproces

De relatie tussen u, uw mantelzorgers en professionele zorgverleners is een hoeksteen voor een goed zorgproces. Daarom krijgt u een beperkt aantal zorgverleners toegewezen, net genoeg om op elk benodigd moment de zorg te kunnen verlenen. Eén van hen pakt de rol van zorgcoördinator op en maakt samen met u en uw naasten het zorgplan.

Krachtenbundeling

Ideaal Zorg besteedt bijzondere aandacht aan de samenwerking met en ondersteuning van de mantelzorg. In elke situatie zoeken we naar de optimale krachtenbundeling tussen uw eigen mogelijkheden, de mantelzorgers en de professionele zorg. Ook maken we gericht gebruik van de vrijwillige inzet van betrokken stadsgenoten. Binnen de collegiale samenwerking zoeken we naar aanvullende deskundigheid.

Ideaal Zorg – basisgegevens:

Werken bij Ideaalzorg?
Klik hier.


Adres:
Phoenixstraat 66
2611AM Delft

Telefoon:
015-3647868

Email:
info@ideaalzorg.nl

Bank:
ING: NL 59 INGB 0008 1407 50
TRIODOS: NL 02 TRIO 0197 6165 50

Registraties:

  Algemeen
  KvK: 68984383
  AGB: 75752666

  Peter Hermans
  BIG register: 59009300230
  KIWA: 10731
  Kwaliteitsregister V&VN: 206420
  De Zorgprofessional: 232

  Wim Bender
  BIG register: 69002899230
  KIWA: 11189
  Kwaliteitsregister V&VN: 347169
  De Zorgprofessional: 238